Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm, vừa học năm 2017

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm, vừa học năm 2017
Các ngành đào tạo: Quản lý nhà nước, Luật kinh tế, Kế toán-Kiểm toán1