Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Thị Giang
Phó hiệu trưởng phụ trách trường Hoàng Thị Giang
2 Ngạc Giang Hội
Phó hiệu trưởng Ngạc Giang Hội
Phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Ngọc Lan
Trưởng phòng Nguyễn Thị Ngọc Lan
2 Nguyễn Thị Thủy
Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Thủy
3 Vũ Đình Mạnh
Phó trưởng phòng Vũ Đình Mạnh
4 Vũ Đức Việt
Giảng viên chính Vũ Đức Việt
5 Chu Thị Thanh Tâm
Giảng viên chính Chu Thị Thanh Tâm
6 Đỗ Thị Thuận
Giảng viên Đỗ Thị Thuận
7 Nguyễn Thành Liêm
Giảng viên
Trưởng môn Vật lý - Tin học
Nguyễn Thành Liêm
8 Phạm Quí Dương
Giảng viên Phạm Quí Dương
9 Dương Thị Hồng Hạnh
Cán bộ hành chính, nghiệp vụ Dương Thị Hồng Hạnh
10 Bùi Thị Toàn
Giảng viên Bùi Thị Toàn
11 Nguyễn Văn Duy
Giảng viên
Phó bí thư đoàn trường
Nguyễn Văn Duy
12 Đàm Thị Thu Trang
Cán bộ hành chính, nghiệp vụ Đàm Thị Thu Trang
Phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác HSSV
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Gấm
Trưởng phòng
Trưởng môn Tâm lý GD - Đoàn đội
Phạm Thị Gấm
2 Lê Thị Ánh
Phó trưởng phòng
Trưởng môn Địa lý
Lê Thị Ánh
3 Bế Thu Hoa
Phó trưởng phòng Bế Thu Hoa
4 Lại Thị Thu Huyền
Giảng viên chính Lại Thị Thu Huyền
5 Trịnh Tiến Dũng
Giảng viên
Trưởng môn GDQP-An ninh
Trịnh Tiến Dũng
6 Hoàng Thị Chi
Giảng viên chính Hoàng Thị Chi
7 Nguyễn Thị Bích Ngọc
Cán bộ hành chính, nghiệp vụ Nguyễn Thị Bích Ngọc
8 Hoàng Thị Tuyền
Cán bộ hành chính, nghiệp vụ Hoàng Thị Tuyền
9 Nguyễn Mạnh Linh
Giảng viên
Chủ tịch Hội sinh viên
Nguyễn Mạnh Linh
Phòng Hành chính - Tổng hợp
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Hoa
Trưởng phòng Nguyễn Văn Hoa
2 Cấn Ngọc Đảng
Phó trưởng phòng Cấn Ngọc Đảng
3 Trương Quốc Thanh
Phó trưởng phòng Trương Quốc Thanh
4 Trần Quang Hùng
Giảng viên Trần Quang Hùng
5 Ngô Minh Tiên
Cán bộ hành chính, nghiệp vụ Ngô Minh Tiên
6 Nguyễn Đức Phương
Cán bộ hành chính, nghiệp vụ Nguyễn Đức Phương
7 Trần Thị Hồng Nội
Cán bộ hành chính, nghiệp vụ Trần Thị Hồng Nội
8 Phạm Văn Thạch
Cán bộ hành chính, nghiệp vụ Phạm Văn Thạch
9 Nguyễn Thế Quế
Cán bộ hành chính, nghiệp vụ Nguyễn Thế Quế
10 Vi Xuân Đài
Cán bộ hành chính, nghiệp vụ Vi Xuân Đài
11 Vũ Ngọc Sơn
Cán bộ hành chính, nghiệp vụ Vũ Ngọc Sơn
12 Nguyễn Thị Thái
Cán bộ hành chính, nghiệp vụ Nguyễn Thị Thái
13 Thiều Bích Ngọc
Cán bộ hành chính, nghiệp vụ Thiều Bích Ngọc
Bộ môn chung
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Tuyết
Tổ trưởng Lê Thị Tuyết
2 Đỗ Thị Hằng Nga
Tổ phó
Trưởng môn Chính trị - HCNN
Đỗ Thị Hằng Nga
3 Hoàng Xuân Phú
Tổ phó Hoàng Xuân Phú
4 Phạm Thị Nga
Giảng viên Phạm Thị Nga
5 Nguyễn Mạnh Huấn
Giảng viên Nguyễn Mạnh Huấn
6 Bùi Ngọc Thủy
Giảng viên Bùi Ngọc Thủy
7 Trần Phước Long
Giảng viên Trần Phước Long
8 Nguyễn Minh Khánh
Giảng viên
Trưởng môn Thể dục
Nguyễn Minh Khánh
9 Cao Đức Huy
Giảng viên Cao Đức Huy
10 Nguyễn Thái Hùng
Giảng viên Nguyễn Thái Hùng
11 Vũ Thị Thanh Châu
Giảng viên Vũ Thị Thanh Châu
12 Phạm Văn Hà
Giảng viên Phạm Văn Hà
13 Hoàng Thị Thoan
Giảng viên Hoàng Thị Thoan
14 Nguyễn Thị Dung
Giảng viên Nguyễn Thị Dung
15 Cự Minh Sơn
Giảng viên Cự Minh Sơn
16 Nguyễn Thị Minh Cúc
Giảng viên Nguyễn Thị Minh Cúc
17 Trần Thị Thu
Giảng viên Trần Thị Thu
18 Lê Như Thủy
Giảng viên Lê Như Thủy
Khoa Trung học cơ sở
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Dương Thị Thu Loan
Trưởng khoa Dương Thị Thu Loan
2 Hoàng Thị Hường
Giảng viên
Trưởng môn Hóa - Sinh
Hoàng Thị Hường
3 Nguyễn Minh Nguyệt
Giảng viên chính
Trưởng môn Lịch sử - Việt Nam học
Nguyễn Minh Nguyệt
4 Vũ Thị Phong Lan
Giảng viên Vũ Thị Phong Lan
5 Hoàng Phương Thảo
Giảng viên Hoàng Phương Thảo
6 Đỗ Khắc Hùng
Giảng viên Đỗ Khắc Hùng
7 Hồ Thị Thanh Thủy
Giảng viên Hồ Thị Thanh Thủy
8 Lục Thị Thu Hà
Giảng viên Lục Thị Thu Hà
9 Hoàng Văn Thủy
Giảng viên Hoàng Văn Thủy
10 Nguyễn Quang Huy
Giảng viên Nguyễn Quang Huy
11 Nguyễn Minh Hằng
Giảng viên Nguyễn Minh Hằng
12 Nguyễn Thanh Tùng
Giảng viên
Bí thư đoàn trường
Nguyễn Thanh Tùng
13 Nguyễn Thị Liệu
Giảng viên Nguyễn Thị Liệu
14 Phạm Thị Lan
Giảng viên Phạm Thị Lan
15 Lê Thị Liễu
Giảng viên Lê Thị Liễu
16 Vũ Huyền Trang
Giảng viên Vũ Huyền Trang
17 Nguyễn Văn Đạt
Giảng viên Nguyễn Văn Đạt
18 Nguyễn Thị Vân
Giảng viên Nguyễn Thị Vân
Khoa Tiểu học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hồng Thanh
Trưởng khoa Nguyễn Thị Hồng Thanh
2 Lê Thị Kim Dung
Phó Khoa
Trưởng môn Ngữ văn
Lê Thị Kim Dung
3 Nguyễn Đình Nguyên
Giảng viên Nguyễn Đình Nguyên
4 Nguyễn Văn Khuyến
Giảng viên Nguyễn Văn Khuyến
5 Trần Thị Thùy Lan
Giảng viên Trần Thị Thùy Lan
6 Đồng Thanh Phong
Giảng viên
Trưởng môn Mĩ thuật
Đồng Thanh Phong
7 Nguyễn Văn Giỏi
Giảng viên Nguyễn Văn Giỏi
8 Bùi Phương Thúy
Giảng viên Bùi Phương Thúy
9 Nguyễn Tiến Thuật
Giảng viên Nguyễn Tiến Thuật
10 Phạm Thị Hồng
Giảng viên Phạm Thị Hồng
11 Tống Minh Vương
Giảng viên Tống Minh Vương
12 Cấn Thị Thanh Nga
Giảng viên
Trưởng môn Âm nhạc
Cấn Thị Thanh Nga
13 Đàm Quốc Kiên
Giảng viên Đàm Quốc Kiên
14 Đặng Thị Thu Trang
Giảng viên Đặng Thị Thu Trang
Khoa Mầm non
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Thị Sen
Trưởng khoa
Trưởng môn Toán học
Vũ Thị Sen
2 Nguyễn Thị Minh Hậu
Phó trưởng khoa Nguyễn Thị Minh Hậu
3 Vũ Thị Nhâm
Giảng viên chính
Trưởng môn Nghiệp vụ Mầm non
Vũ Thị Nhâm
4 Trần Thị Hồng
Giảng viên
Phó chủ tịch công đoàn
Trần Thị Hồng
5 Hà Thị Hanh
Giảng viên Hà Thị Hanh
6 Nguyễn Thanh Dung
Giảng viên chính Nguyễn Thanh Dung
7 Đỗ Việt Hùng
Giảng viên Đỗ Việt Hùng
8 Nguyễn Thị Hường
Giảng viên Nguyễn Thị Hường
9 Nguyễn Thị Hồng Nguyên
Giảng viên Nguyễn Thị Hồng Nguyên
10 Nguyễn Hoàng Hoa
Giảng viên Nguyễn Hoàng Hoa
11 Mai Thị Biến
Giảng viên Mai Thị Biến
12 Hoàng Thị Hoài Thư
Giảng viên Hoàng Thị Hoài Thư
13 Nông Thị Hoài Thương
Giảng viên Nông Thị Hoài Thương
14 Nguyễn Văn Tự
Giảng viên Nguyễn Văn Tự
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,247
  • Tháng hiện tại33,456
  • Tổng lượt truy cập3,626,229
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây