Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, tài liệu tham khảo

Thứ ba - 16/04/2019 23:05 2.899 0
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, tài liệu tham khảo, sáng kiến đã được thẩm định, nghiệm thu, công nhận từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2017 - 2018
                                                                                         DANH MỤC
Đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, tài liệu tham khảo, sáng kiến đã được thẩm định, nghiệm thu, công nhận từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2017 - 2018
1
. Năm học 2013 - 2014
1.1. Danh mục đề tài (Quyết định số 122/QĐ-CĐSP ngày 22/5/2014 của Trường CĐSP Hà Giang)
TT Tên đề tài Ban Chủ nhiệm Kết quả nghiệm thu
1 Biện pháp hình thành kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm cho sinh viên Trường CĐSP Hà Giang trong dạy học Giáo dục học 1. ThS Phạm Thị Gấm - CN đề tài
2. ThS Vũ Đình Mạnh - CN đề tài
3. ThS Hoàng Thị Hoài Thư - Thư kí
4. ThS Phạm Thị Nga - CTV
5. ThS Nguyễn Mạnh Huấn - CTV
Xuất sắc
2 Định lí Céva trong Hình học xạ ảnh, Hình học Afin và Hình học Ơ-clit 1. ThS Đỗ Văn Oai - CN đề tài
2. ThS Ngạc Giang Hội - CN đề tài
3. ThS Nguyễn Thị Hồng Thanh - Thư kí
Xuất sắc
3 Tìm hiểu giá trị nhân đạo của một số tác phẩm văn học trong chương trình đào tạo tại Trường CĐSP Hà Giang 1. ThS Lê Thị Kim Dung - CN đề tài
2. ThS Chu Thị Thanh Tâm - CN đề tài
3. ThS Dương Thị Thu Loan - Thư kí
4. ThS Phạm Thị Hồng - CTV
5. CN Nguyễn Văn Đạt - CTV
Tốt
4 Xây dựng và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học Hóa học vô cơ cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học Trường CĐSP Hà Giang 1. ThS Nguyễn Thị Thủy - CN đề tài
2. ThS Hồ Thị Thanh Thủy - Thư kí
3. CN Trần Quang Hùng - CTV
Tốt
5 Tìm hiểu nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam, Nam Cao từ đầu TK XX đến năm 1945 1. ThS Trần Mai Hoa - CN đề tài
2. CN Hoàng Thị Yến - CN đề tài
3. CN Phạm Văn Hà - CTV
Tốt
6 Tìm hiểu giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm văn học Việt Nam sau năm 1975 trong chương trình Ngữ văn THCS 1. ThS Nguyễn Thị Hường - CN đề tài
2. ThS Lại Thị Thu Huyền - CN đề tài
3. ThS Nguyễn Thị Minh Hậu - Thư kí
4. ThS Nguyễn Hoàng Hoa - CTV
5. CN Hà Thị Minh Hiền - CTV
Tốt
7 Ứng dụng phần mềm Mapinfo để xây dựng một số bản đồ giáo khoa treo tường về Địa lí dân cư tỉnh Hà Giang 1. ThS Hoàng Thị Giang - CN đề tài
2. ThS Lê Thị Ánh - CN đề tài
3. CN Nguyễn Thị Liệu - Thư kí
4. ThS Bùi Phương Thúy - CTV
5. CN Phạm Thị Hương - CTV
Tốt
8 Thực trạng biện pháp phát triển kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề của một số trường Mầm non ở thành phố Hà Giang 1 ThS Vũ Thị Nhâm - CN đề tài
2. ThS Trần Thị Hồng - CN đề tài
3. CN Nguyễn Thị Hồng Nguyên - Thư kí
4. ThS Hà Thị Hanh - CTV
Tốt
9 Xây dựng và sử dụng Website để dạy học phần “Sinh trưởng và phát triển của thực vật” với sự hỗ trợ của phần mềm Frontpage cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học Trường CĐSP Hà Giang 1. ThS Chu Thị Bích Ngọc - CN đề tài
2. ThS Hoàng Thị Hường - CN đề tài
3. CN Nguyễn Quang Huy - CTV
4. CN Vũ Huyền Trang - CTV
Tốt
10 Một số biện pháp tạo hứng thú học tập học phần “Phương Tây và các nước Á - Phi - Mỹ La tinh thời cận đại” cho sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử Trường CĐSP Hà Giang 1. ThS Nguyễn Thị Ngọc Lan - CN đề tài
2. ThS Nguyễn Minh Nguyệt - CN đề tài
3. CN Mai Thị Biến - CTV
4. CN Lê Thị Liễu - CTV
5. CN Phạm Thị Lan - CTV
 
Tốt
11 Tìm hiểu vai trò của Văn học dân gian đối với học sinh Tiểu học 1. CN Nguyễn Thị Lạp - CN đề tài
2. ThS Bùi Thị Toàn - CN đề tài
3. ThS Bế Thu Hoa - Thư kí
4. ThS Vũ Đức Việt - CTV
5. ThS Hoàng Xuân Phú - CTV
Khá
12 Tìm hiểu cách sử dụng và giá trị của từ láy trong thơ Nôm Văn học trung đại 1. ThS Nguyễn Thanh Dung - CN đề tài
2. ThS Hoàng Thị Chi - CN đề tài
3. CN Triệu Thị Năm - Thư kí
Đạt
13 Thực trạng định hướng giá trị đạo đức của sinh viên Trường CĐSP Hà Giang 1. ThS Cao Đức Huy - CN đề tài
2. ThS Lương Hoàng Nghĩa - CN đề tài
3. CN Nông Thị Hoài Thương - Thư kí
4. ThS Nguyễn Văn Giỏi - CTV
5. ThS Lê Quang Hùng - CTV
Đạt
 
1.2. Danh mục sáng kiến (Quyết định số 123/QĐ-CĐSP ngày 22/5/2014 của Trường CĐSP Hà Giang)
 
TT Tên sáng kiến Người thực hiện Kết quả nghiệm thu
1 Bảo quản cơ sở vật chất trên lớp học phục vụ công tác dạy và học 1. Trương Quốc Thanh
2. Nguyễn Thị Sơn
Tốt
2 Quản lí và tổ chức các phong trào cho HS, SV ở nội trú 1. Cấn Ngọc Đảng
2. Vũ Ngọc Sơn
Tốt
1.3. Danh mục giáo trình
 
TT Tên giáo trình Ban Biên soạn Quyết định
ban hành
1 Làm đồ chơi - đồ dùng dạy học 1. ThS Đồng Thanh Phong - Chủ biên
2. CN Đỗ Thị Thuận - Cộng tác viên
QĐ số 119/QĐ-CĐSP ngày 22/5/2014 của Trường CĐSP Hà Giang
2 Phương pháp tính 1. ThS Hoàng Thị Mai Chi - Chủ biên
2. ThS Nguyễn Thị Hồng Thanh - Thư kí
3. ThS Nguyễn Thị Huyền Trang - CTV
4. ThS Nguyễn Thị Minh Chi - CTV
QĐ số 120/QĐ-CĐSP ngày 22/5/2014 của Trường CĐSP Hà Giang
1.4. Danh mục tài liệu tham khảo (Quyết định số 121/QĐ-CĐSP ngày 22/5/2014 của Trường CĐSP Hà Giang)
TT Tên tài liệu tham khảo Ban Biên soạn
1 Cách dùng giới từ tiếng Anh 1. CN Nguyễn Minh Hoa - Chủ biên
2. CN Nguyễn Thị Mai - CTV
3. CN Lê Như Thủy - CTV
2 Từ loại và cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Trung 1. CN Hoàng Thị Thoan - Chủ biên
2. CN Cự Minh Sơn - CTV
3 Điền kinh - Ném bóng 1. CN Lê Thị Tuyết - Chủ biên
2. CN Nguyễn Minh Khánh - CTV
3. CN Phạm Văn Thành - CTV
4 Một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh trong môn Bóng chuyền 1. CN Nguyễn Văn Tự - Chủ biên
2. CN Nguyễn Thị Dung - CTV
5 Những vấn đề chung trong Phương pháp công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 1. CN Lê Minh Ngọc - Chủ biên
6 Hướng dẫn dạy học những tình huống điển hình trong dạy học lập trình - Chương trình Tin học Trung học cơ sở 1. CN Vũ Thị Phong Lan - Chủ biên
2. CN Nguyễn Văn Duy - Thư kí
3. ThS Nguyễn Thị Ngọc Lan
7 Bài tập lập trình Pascal (Phần Dữ liệu kiểu xâu, kiểu bản ghi, kiểu tệp) 1. CN Nguyễn Thành Liêm - Chủ biên
2. CN Lục Thị Thu Hà - Thư kí
3. CN Phạm Quý Dương - CTV
8 Bài tập Vật lí đại cương (Phần Điện học) 1. CN Hoàng Phương Thảo - Chủ biên
2. CN Lê Thị Thanh Lê - CTV
9 Một số kiến thức về động vật có xương sống 1. CN Nguyễn Quang Huy - Chủ biên
2. CN Hoàng Thị Hường - CTV
3. CN Vũ Huyền Trang - CTV
10 Vẽ tranh 1. CN Đỗ Thị Thảo - Chủ biên
2. CN Nguyễn Tiến Thuật - CTV
3. CN Đàm Quốc Kiên - CTV
11 Kĩ thuật tạo hình bằng giấy bìa 1. CN Đàm Quốc Kiên - Chủ biên
2. CN Trần Thị Thùy Lan - CTV
12 Hướng dẫn dạy học hát các bài hát ở Tiểu học 1. CN Nguyễn Mạnh Thuyết - Chủ biên
2. CN Nguyễn Mạnh Linh - CTV
3. CN Nguyễn Thị Thanh Hương - CTV
13 Sử dụng phần mềm Encore để chép nhạc và hỗ trợ dạy học bộ môn Âm nhạc 1. CN Nguyễn Đình Nguyên - Chủ biên
2. CN Đặng Thị Thu Trang - CTV
3. CN Hoàng Thị Thùy Dung - CTV
14 Một số vấn đề về Giáo dục Mầm non và Giáo dục Phổ thông Hà Giang giai đoạn 2008 - 2014, định hướng tới năm 2020 1. CN Lộc Thị Luyện - Chủ biên
2. CN Nguyễn Thị Minh Cúc - CTV
3. ThS Đỗ Thị Hằng Nga - CTV
15 Nghiệp vụ nhà hàng 1. CN Tống Minh Vương - Chủ biên
2. CN Phạm Thanh Hòa - CTV
3. ThS Nguyễn Minh Nguyệt - CTV
16 Bài tập đại số tuyến tính 1. ThS Vũ Thị Sen - Chủ biên
2. ThS Vũ Thị Huế - CTV
3. ThS Nguyễn Văn Khuyến - CTV
17 Huấn luyện môn Cầu lông và một số bài tập bổ trợ sức mạnh cho môn Cầu lông 1. CN Bùi Ngọc Thủy - Chủ biên
2. CN Đặng Mạnh Tuân - CTV
3. CN Trần Phước Long - CTV
2. Năm học 2014 - 2015
2.1. Danh mục đề tài
2.1.1. Danh mục đề tài cấp tỉnh (Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
 
TT Tªn ®Ò tµi Chủ nhiệm đề tài Kết quả nghiệm thu
1 Nâng cao nhận thức về giá trị di sản Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cho học sinh phổ thông tỉnh Hà Giang ThS Nguyễn Thị Minh Nguyệt    Xuất sắc
2.1.2. Danh mục đề tài cấp trường (Quyết định số 132/QĐ-CĐSP ngày 19/5/2015 của Trường CĐSP Hà Giang)
TT Tên đề tài Người thực hiện Kết quả nghiệm thu
1 Đặc điểm nội dung, nghệ thuật của tiếng hát mồ côi trong thơ ca dân gian Mông Hà Giang 1. TS Hùng Thị Hà - CN đề tài
2. ThS Bùi Thị Toàn - CN đề tài
3. CN Nguyễn Thị Lạp - Thư kí
4. ThS Vũ Đức Việt - CTV
Xuất sắc
2 Ứng dụng phần mềm Mapinfo để xây dựng một số bản đồ giáo khoa treo tường về Địa lí kinh tế tỉnh Hà Giang 1. ThS Hoàng Thị Giang - CN đề tài
2. ThS Lê Thị Ánh - CN đề tài
3. CN Nguyễn Thị Liệu - Thư kí
4. ThS Bùi Phương Thúy - CTV
5. CN Phạm Thị Hương - CTV
Xuất sắc
3 Tìm hiểu nghệ thuật xây dựng nhân vật điển hình hóa trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du 1. ThS Dương Thị Thu Loan - CN đề tài
2. ThS Phạm Thị Hồng - CN đề tài
3. CN Nguyễn Mạnh Linh - Thư kí
Xuất sắc
4 Tìm hiểu sự hiện thực hóa một số bình diện của từ tiếng Việt trong hoạt động giao tiếp 1. ThS Lê Thị Kim Dung - CN đề tài
2. ThS Chu Thị Thanh Tâm - CN đề tài
3. CN Triệu Thị Năm - Thư kí
4. CN Nguyễn Thị Thanh Hương - CTV
5. CN Hoàng Thị Kim Dung - CTV
Xuất sắc
5 Tìm hiểu bài toán cực trị đại số ở Trung học cơ sở 1. ThS Đỗ Văn Oai - CN đề tài
2. ThS Ngạc Giang Hội - CN đề tài
3. ThS Hoàng Thị Mai Chi - Thư kí
Tốt
6 Phân loại bài toán về tứ giác nội tiếp 1. ThS Nguyễn Thị Hồng Thanh - CN đề tài
2. ThS Nguyễn Văn Khuyến - CN đề tài
3. ThS Phạm Thị Ngọc Diệp - Thư kí
4. ThS Nguyễn Thị Minh Chi - CTV
5. ThS Trịnh Tiến Dũng - CTV
Tốt
7 Tìm hiểu một số dạng phương trình nghiệm nguyên 1. ThS Vũ Thị Sen - CN đề tài
2. ThS Hoàng Thị Mai Chi - CN đề tài
3. ThS Nguyễn Thị Huyền Trang - Thư kí
4. ThS Nguyễn Minh Hằng - CTV
5. ThS Vũ Thị Huế - CTV
Tốt
8 Giá trị biểu đạt của bài ca giao duyên trong ca dao cổ truyền người Việt 1. ThS Nguyễn Thị Hường - CN đề tài
2. ThS Lại Thị Thu Huyền - CN đề tài
3. ThS Nguyễn Thị Minh Hậu - Thư kí
4. CN Hà Thị Minh Hiền - CTV
Tốt
9 Tìm hiểu không gian, thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Số đỏ và Giông tố của Vũ Trọng Phụng 1. ThS Trần Mai Hoa - CN đề tài
2. CN Hoàng Thị Yến - CN đề tài
Tốt
10 Một số biện pháp tạo biểu tượng về địa điểm của sự kiện trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 đến 1945 cho sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử - Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang 1. ThS Nguyễn Thị Ngọc Lan - CN đề tài
2. ThS Nguyễn Minh Nguyệt - CN đề tài
3. CN Mai Thị Biến - Thư kí
4. CN Phạm Thị Lan - CTV
5. CN Lê Thị Liễu - CTV
Tốt
11 Vận dụng phương pháp Bàn tay nặn bột thiết kế bài giảng môn Hóa học lớp 8 ở trường Trung học cơ sở 1. ThS Nguyễn Thị Thủy - CN đề tài
2. ThS Hồ Thị Thanh Thủy - Thư kí
3. ThS Hoàng Duy Cương - CTV
Tốt
12 Hướng dẫn sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn Trường CĐSP Hà Giang thiết kế bài học đọc - hiểu văn bản văn học nước ngoài trong chương trình Ngữ văn Trung học cơ sở 1. ThS Hoàng Thị Chi - CN đề tài
2. ThS Nguyễn Thanh Dung - CN đề tài
3. ThS Bế Thu Hoa - Thư kí
Khá
13 Một số biện pháp phát triển kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề của một số trường Mầm non ở thành phố Hà Giang 1. ThS Vũ Thị Nhâm - CN đề tài
2. ThS Trần Thị Hồng - CN đề tài
3. CN Nguyễn Thị Hồng Nguyên - Thư kí
4. ThS Hà Thị Hanh - CTV
5. CN Nguyễn Văn Tự - CTV
Khá
14 Xây dựng và sử dụng bài tập rèn luyện một số kĩ năng dạy học Sinh học cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học Trường CĐSP Hà Giang 1. ThS Hoàng Thị Hường - CN đề tài
2. CN Nguyễn Quang Huy - CN đề tài
3. TS Đỗ Khắc Hùng - CTV
Khá
15 Hồ Chí Minh với vấn đề tự học 1. ThS Đỗ Thị Hằng Nga - CN đề tài
2. ThS Triệu Thị Bạch Vân - CN đề tài
3. CN Nguyễn Thị Minh Hoa - Thư kí
4. CN Phạm Văn Hà - CTV
Khá
16 Tìm hiểu một số tư tưởng biện chứng trong tục ngữ, ca dao Việt Nam 1. ThS Phạm Thị Nga - CN đề tài
2. ThS Nguyễn Mạnh Huấn - CN đề tài
3. ThS Lê Quang Hùng - Thư kí
4. ThS Trần Thị Thu - CTV
5. CN Nguyễn Thị Mai - CTV
Khá
17 Bước đầu tìm hiểu chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh ThS Hoàng Xuân Phú - CN đề tài Khá
18 Biện pháp giáo dục kĩ năng xử lí tình huống và kĩ năng ra quyết định thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 cho học sinh Tiểu học thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 1. ThS Vũ Đình Mạnh - CN đề tài
2. ThS Nguyễn Thái Hùng - CN đề tài
Khá
19 Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm học phần “Nhập môn Tin học” 1. ThS Nguyễn Thị Ngọc Lan - CN đề tài
2. CN Nguyễn Thành Liêm - CN đề tài
3. CN Vũ Thị Phong Lan - CTV
4. ThS Hoàng Văn Thủy - CTV
5. CN Phạm Quí Dương - CTV
Khá
20 Không gian và thời gian nghệ thuật trong truyện ngắn của Nguyễn Khải thời kì đổi mới 1. ThS Nguyễn Hoàng Hoa - CN đề tài
2. CN Nguyễn Văn Đạt - CN đề tài
Đạt
2.2. Danh mục sáng kiến (Quyết định số 133/QĐ-CĐSP ngày 19/5/2015 của Trường CĐSP Hà Giang)
TT Tên sáng kiến Người thực hiện Kết quả nghiệm thu
1 Sử dụng tài khoản tiền gửi có kì hạn tại ngân hàng tham gia vào việc phản ánh và quản lí nguồn thu dịch vụ tại Trường CĐSP Hà Giang 1. CN. Nguyễn Văn Hoa Tốt
2.3. Danh mục giáo trình
TT Tên giáo trình Ban Biên soạn Quyết định ban hành
1 Giáo dục học đại cương 1. ThS Phạm Thị Gấm - Chủ biên
2. ThS Cao Đức Huy - CTV
3. ThS Hoàng Thị Hoài Thư - CTV
4. ThS Nguyễn Thị Minh Cúc - CTV
5. ThS Nguyễn Thái Hùng - CTV
QĐ số 334/QĐ-CĐSP ngày 07/10/2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang
2 Lí luận dạy học TH 1. ThS Vũ Đình Mạnh - Chủ biên
2. ThS Nguyễn Văn Giỏi - CTV
3. ThS Lương Hoàng Nghĩa - CTV
4. ThS Chu Thị Thanh Tâm - CTV
5. ThS Hoàng Thị Hường - CTV
QĐ số 335/QĐ-CĐSP ngày 07/10/2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang
3 Thủ công và phương pháp dạy học thủ công 1. ThS Đồng Thanh Phong - Chủ biên
2. ThS Vũ Thị Nhâm - CTV
3. ThS Đỗ Thị Hằng Nga - CTV
4. CN Đỗ Thị Thuận - CTV
5. CN Đàm Quốc Kiên - CTV
QĐ số 128/QĐ-CĐSP ngày 19/5/2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang
2.4. Danh mục tài liệu tham khảo (Quyết định số 134/QĐ-CĐSP ngày 19/5/2015 của Trường CĐSP Hà Giang)
TT Tên tài liệu tham khảo Ban Biên soạn
1 Viết chữ Hán căn bản Chủ biên: Trần Thị Hường
Cộng tác viên: Cự Minh Sơn
Cộng tác viên: Hoàng Thị Thoan
2 Công tác nhi đồng ở trường Tiểu học Chủ biên: Lê Minh Ngọc
Cộng tác viên: Nguyễn Thị Vân
3 Nặn tạo dáng Chủ biên: Đỗ Thị Thảo
Cộng tác viên: Nguyễn Tiến Thuật
Cộng tác viên: Trần Thị Thùy Lan
4 Sử dụng phần mềm Encore 5.0.4 để chép nhạc và hỗ trợ dạy học môn Tập đọc nhạc Chủ biên: Đặng Thị Thu Trang
Cộng tác viên: Nguyễn Mạnh Thuyết
Cộng tác viên: Nguyễn Đình Nguyên
5 Bài tập Quang học Chủ biên: Hoàng Phương Thảo
Cộng tác viên: Lê Thanh Lê
6 Đá cầu và Trò chơi vận động Chủ biên: Lê Thị Tuyết
Thư kí: Nguyễn Minh Khánh
Cộng tác viên: Nguyễn Thị Dung
7 Giáo dục sức bền trong môn Điền kinh Chủ biên: Trần Phước Long
Thư kí: Bùi Ngọc Thủy
Cộng tác viên: Đặng Mạnh Tuân
3. Năm học 2015 - 2016
3.1. Danh mục đề tài (Quyết định số 166/QĐ-CĐSP ngày 07/6/2016 của Trường CĐSP Hà Giang)
TT Tên đề tài Người thực hiện Kết quả nghiệm thu
1 Tìm hiểu hình tượng người chiến sĩ cách mạng trong thơ ca Việt Nam thời kì kháng chiến chống Mỹ 1. ThS Chu Thị Thanh Tâm - CN đề tài
2. ThS Lê Thị Kim Dung - CN đề tài
3. CN Triệu Thị Năm - Thư kí
4. CN Nguyễn Thị Thanh Hương - CTV
5. ThS Vũ Thị Thanh Châu - CTV
Xuất sắc
2 Tìm hiểu quan niệm nghệ thuật về con người trong thơ Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám 1. ThS Dương Thị Thu Loan - CN đề tài
2. ThS Phạm Thị Hồng - CN đề tài
3. ThS Trần Mai Hoa - Thư kí
4. CN Nguyễn Văn Đạt - CTV
5. CN Nguyễn Thị Vân - CTV
Xuất sắc
3 Bước đầu tìm hiểu tục ngữ, câu đố dân tộc Mông 1. TS Hùng Thị Hà - CN đề tài
2. ThS Vũ Đức Việt - CN đề tài
3. CN Nguyễn Thị Lạp - Thư kí
4. ThS Bùi Thị Toàn - CTV
5. CN Hoàng Thị Kim Dung - CTV
Xuất sắc
4 Ứng dụng phần mềm Mapinfo để xây dựng một số bản đồ giáo khoa treo tường về Địa lí tự nhiên tỉnh Hà Giang 1. ThS Hoàng Thị Giang - CN đề tài
2. ThS Lê Thị Ánh - CN đề tài
3. ThS Bùi Phương Thúy - Thư kí
4. ThS Nguyễn Thái Hùng - CTV
5. CN Tống Minh Vương - CTV
Xuất sắc
5 Tìm hiểu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong một số sáng tác văn học dành cho thiếu nhi của Phạm Hổ 1. ThS Lại Thị Thu Huyền - CN đề tài
2. ThS Nguyễn Thị Hường - CN đề tài
3. ThS Nguyễn Thị Minh Hậu - Thư kí
4. CN Hà Thị Minh Hiền - CTV
5. ThS Cấn Thị Thanh Nga - CTV
Tốt
6 Nghiên cứu về tác động của phong trào Văn hóa Phục hưng đối với châu Âu thời kì trung đại 1. ThS Nguyễn Thị Ngọc Lan - CN đề tài
2. CN Phạm Thị Lan - Thư kí
3. ThS Cao Đức Huy - CTV
4. CN Nguyễn Mạnh Linh - CTV
Tốt
7 Khai thác và phát triển lời giải một số bài toán số học và đại số ở Trung học cơ sở 1. ThS Đỗ Văn Oai - CN đề tài
2. ThS Ngạc Giang Hội - CN đề tài
3. ThS Hoàng Thị Mai Chi - Thư kí
4. ThS Nguyễn Thị Ngọc Lan - CTV
Tốt
8 Xây dựng và sử dụng bài tập Hóa học thực nghiệm để dạy và học phần Hóa học vô cơ cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang 1. ThS Nguyễn Thị Thủy - CN đề tài
2. ThS Hồ Thị Thanh Thủy - Thư kí
3. ThS Hoàng Duy Cương - CTV
4. CN Nguyễn Quang Huy - CTV
5. CN Lê Thị Tuyết - CTV
Tốt
9 Tìm hiểu thực trạng sử dụng mạng xã hội Facebook của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang 1. ThS Lê Quang Hùng - CN đề tài
2. ThS Phạm Thị Nga - CN đề tài
3. ThS Phạm Ngọc Hải - Thư kí
4. ThS Nguyễn Mạnh Huấn - CTV
5. ThS Nguyễn Thị Minh Cúc - CTV
Khá
10 Tìm hiểu những nét đặc sắc trong văn xuôi viết cho thiếu nhi của Tô Hoài sau Cách mạng tháng Tám 1. ThS Bế Thu Hoa - CN đề tài
2. ThS Nguyễn Thanh Dung - CN đề tài
3. ThS Hoàng Thị Chi - Thư kí
4. ThS Nguyễn Hoàng Hoa - CTV
5. CN Hoàng Thị Yến - CTV
Khá
11 Tìm hiểu chữ “nhân” trong triết học của Khổng Tử 1. ThS Đỗ Thị Hằng Nga - CN đề tài
2. ThS Trần Thị Thu - CN đề tài
3. ThS Triệu Thị Bạch Vân - Thư kí
4. ThS Hoàng Xuân Phú - CTV
5. ThS Nguyễn Văn Giỏi - CTV
Khá
12 Thực trạng hoạt động khám phá khoa học của trẻ 5 - 6 tuổi tại 4 huyện vùng cao phía Bắc tỉnh Hà Giang 1. ThS Hà Thị Hanh - CN đề tài
2. ThS Trần Thị Hồng - CN đề tài
3. ThS Vũ Thị Nhâm - Thư kí
4. ThS Hoàng Thị Hường - CTV
5. CN Nguyễn Thị Hồng Nguyên - CTV
Khá
3.2. Danh mục sáng kiến (Quyết định số 167/QĐ-CĐSP ngày 07/6/2016 của Trường CĐSP Hà Giang)
TT Tên sáng kiến Người thực hiện
1 Tăng cường công tác quản lí tài sản để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và các trang thiết bị của nhà trường nhằm tiết kiệm kinh phí sửa chữa và mua sắm mới Trương Quốc Thanh
2 Quản lí và lưu trữ văn bản bằng Excel 1. Nguyễn Thị Thái
2. Nguyễn Thị Sơn
3 Một số cải tiến trong công tác quản lí thiết bị phòng học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang Ngô Minh Tiên
4 Cải tiến công tác quản lí thiết bị phục vụ Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang Nguyễn Đức Phương
5 Kinh nghiệm lái xe an toàn trong điều kiện thời tiết sương mù 1. Phạm Văn Thạch
2. Triệu Quang Hào
6 Một số biện pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trong trường học năm học 2015 - 2016 Nguyễn Thế Quế
7 Các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong trường học 1. Vi Xuân Đài
2. Lý Văn Nguyện
8 Kinh nghiệm rửa sạch vết ố vàng trên bộ ấm chén uống trà Mạc Thị Lả
9 Đổi mới công tác quản lí học sinh, sinh viên nội trú 1. Cấn Ngọc Đảng
2. Lại Thị Dần
10 Đổi mới công tác quản lí tài sản, thiết bị tại Kí túc xá 1. Vũ Ngọc Sơn
2. Trần Thị Hồng Nội
11 Đổi mới công tác quản lí, chi kinh phí của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang 1. Nguyễn Văn Hoa
2. Tạ Thị Nhung
12 Một số giải pháp tiết kiệm kinh phí tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang 1. Cấn Thị Sinh
2. Nguyễn Thị Chuyên
13 Một số biện pháp tuyên truyền giới thiệu sách trong Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang 1. Nguyễn Thị Thành
2. Đàm Thu Trang
14 Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang Dương Thị Hồng Hạnh
15 Một số kinh nghiệm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giáo dục đạo đức, lối sống và nhân cách cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang 1. Nguyễn Thị Bích Ngọc
2. Hoàng Thị Tuyền
16 Tham mưu về việc giảm nhân viên bảo vệ diện hợp đồng lao động ngắn hạn trong Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang Lèo Thị Bích
3.3. Danh mục giáo trình
TT Tên giáo trình Ban Biên soạn Quyết định ban hành
1 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THCS - Phần Hình học 1. ThS Nguyễn Thị Hồng Thanh - Chủ biên
2. ThS Nguyễn Văn Khuyến - Chủ biên
3. ThS Phạm Thị Ngọc Diệp - CTV
4. ThS Trịnh Tiến Dũng - CTV
5. ThS Nguyễn Thị Minh Chi - CTV
QĐ số 344/QĐ-CĐSP ngày 10/11/2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang
2 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THCS - Phần Đại số và Số học 1. ThS Vũ Thị Sen - Chủ biên
2. ThS Hoàng Thị Mai Chi - Chủ biên
3. ThS Nguyễn Thị Huyền Trang - CTV
4. ThS Vũ Thị Huế - CTV
5. ThS Nguyễn Minh Hằng - CTV
QĐ số 334/QĐ-CĐSP ngày 06/11/2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang
3 Lí luận giáo dục TH 1. ThS Phạm Thị Gấm - Chủ biên
2. ThS Vũ Đình Mạnh - Chủ biên
3. ThS Hoàng Thị Hoài Thư - CTV
4. ThS Nguyễn Thanh Dung - CTV
5. ThS Phạm Thị Nga - CTV
QĐ số 44/QĐ-CĐSP ngày 28/01/2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang
4 Văn học 1. ThS Lê Thị Kim Dung - Chủ biên
2. ThS Lại Thị Thu Huyền - Chủ biên
3. ThS Hoàng Thị Chi - CTV
4. CN Hà Thị Hanh - CTV
5. CN Trần Thị Hồng - CTV
QĐ số 172/QĐ-CĐSP ngày 27/11/2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang
3.4. Danh mục tài liệu tham khảo (Quyết định số 168/QĐ-CĐSP ngày 07/6/2016 của Trường CĐSP Hà Giang)
TT Tên tài liệu tham khảo Ban Biên soạn
1 Lượng từ trong tiếng Trung Chủ biên: Hoàng Thị Thoan
Cộng tác viên: Cự Minh Sơn
Cộng tác viên: Trần Thị Hường
2 Nghi thức từ chối gián tiếp một lời mời trong tiếng Anh và tiếng Việt trên cơ sở lí thuyết hành vi ngôn ngữ Chủ biên: Vương Thị Hải Yến
Cộng tác viên: Nguyễn Thị Mai
Cộng tác viên: Đặng Mạnh Tuân
3 Vẽ mẫu đơn, mẫu kép bằng chì Chủ biên: Đỗ Thị Thảo
Cộng tác viên: Nguyễn Tiến Thuật
Cộng tác viên: Trần Thị Thùy Lan
4 Tranh xé dán Chủ biên: Đồng Thanh Phong
Cộng tác viên: Đỗ Thị Thuận
5 Sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1 để thu âm và chỉnh sửa âm thanh Chủ biên: Đặng Thị Thu Trang
Cộng tác viên: Nguyễn Mạnh Thuyết
Cộng tác viên: Nguyễn Đình Nguyên
6 Phát triển sức bền chuyên môn trong chạy cự li 1500m nam và 800m nữ Chủ biên: Bùi Ngọc Thủy
Thư kí: Nguyễn Văn Tự
Cộng tác viên: Nguyễn Thị Dung
7 Một số dạng bài tập hàm số trong Excel Chủ biên: Hoàng Văn Thủy
Cộng tác viên: Nguyễn Thành Liêm
Cộng tác viên: Phạm Quí Dương
8 Laser và ứng dụng của laser Chủ biên: Nguyễn Thanh Tùng
Cộng tác viên: Vũ Thị Phong Lan
Cộng tác viên: Lê Thanh Lê
9 Bài tập Thiên văn học Chủ biên: Hoàng Phương Thảo
Cộng tác viên: Nguyễn Bích Ngọc
4. Năm học 2016 - 2017
4.1. Danh mục đề tài (Quyết định số 125/QĐ-CĐSP ngày 22/5/2017 của Trường CĐSP Hà Giang)
TT Tên đề tài Người thực hiện Kết quả nghiệm thu
1 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang Chủ nhiệm: ThS Phạm Thị Gấm Xuất sắc
Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Ngọc Lan
Thư kí: ThS Nông Thị Hoài Thương
Thành viên: CN Lèo Thị Bích
Thành viên: CN Hoàng Thị Tuyền
2 Tìm hiểu một số đặc điểm nội dung trong thơ Tố Hữu Chủ nhiệm: ThS Lê Thị Kim Dung Xuất sắc
Chủ nhiệm: ThS Chu Thị Thanh Tâm
Thư kí: ThS Vũ Đức Việt
Thành viên: ThS Bế Thu Hoa
Thành viên: ThS Hoàng Xuân Phú
3 Tìm hiểu lời văn nghệ thuật trong một số truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu Chủ nhiệm: ThS Dương Thị Thu Loan Xuất sắc
Chủ nhiệm: ThS Phạm Thị Hồng
Thư kí: ThS Trần Mai Hoa
Thành viên: ThS Bùi Thị Toàn
Thành viên: TS Nguyễn Minh Nguyệt
4 Tìm hiểu một số đặc điểm về nội dung và nghệ thuật trong truyện ngắn của O.Henry Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Minh Hậu Xuất sắc
Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thanh Dung
Thư kí: ThS Hoàng Thị Chi
Thành viên: ThS Nguyễn Hoàng Hoa
Thành viên: CN Nguyễn Thị Bích Ngọc
5 Tìm hiểu một số đặc điểm nội dung và nghệ thuật trong hồi kí của Tô Hoài Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Hường Xuất sắc
Chủ nhiệm: ThS Lại Thị Thu Huyền
Thư kí: CN Nguyễn Thị Lạp
Thành viên: CN Hà Thị Minh Hiền
Thành viên: ThS Phạm Thanh Hòa
6 Ứng dụng một số kết quả của hình học phẳng vào giải các bài toán hình học giải tích phẳng Chủ nhiệm: ThS Đỗ Văn Oai Tốt
Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Hồng Thanh
Thư kí: ThS Phạm Thị Ngọc Diệp
Thành viên: ThS Nguyễn Minh Hằng
Thành viên: ThS Ma Quốc Hương
7 Sử dụng bản đồ địa lí địa phương trong dạy học Địa lí ở các trường Trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Giang Chủ nhiệm: ThS Hoàng Thị Giang Tốt
Chủ nhiệm: ThS Bùi Phương Thúy
Thư kí: ThS Lê Thị Ánh
Thành viên: ThS Lục Thị Thu Hà
Thành viên: ThS Nguyễn Thị Ngọc Lan
8 Điều tra đa dạng các loài cây xanh bóng mát ở khu vực nội thành Thành phố Hà Giang và đề xuất giải pháp phát triển Chủ nhiệm: TS Đỗ Khắc Hùng Tốt
Chủ nhiệm: ThS Hoàng Thị Hường
Thư kí: ThS Vũ Huyền Trang
Thành viên: CN Nguyễn Thị Vân
Thành viên: CN Bùi Ngọc Thủy
9 Thực trạng thái độ đối với bạo lực học đường của học sinh Trung học cơ sở Thành phố Hà Giang Chủ nhiệm: ThS Vũ Đình Mạnh Tốt
Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Văn Giỏi
Thư kí: ThS Cao Đức Huy
Thành viên: ThS Nguyễn Thái Hùng
Thành viên: ThS Hoàng Thị Hoài Thư
10 Một số biện pháp định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng mạng xã hội Facebook cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang Chủ nhiệm: ThS Lê Quang Hùng Tốt
Chủ nhiệm: ThS Phạm Ngọc Hải
Thư kí: ThS Đỗ Thị Hằng Nga
Thành viên: ThS Lộc Thị Luyện
Thành viên: CN Dương Thị Hồng Hạnh
11 Xây dựng và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học Hóa học hữu cơ cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Thủy Tốt
Chủ nhiệm: ThS Ngạc Giang Hội
Thư kí: ThS Hồ Thị Thanh Thủy
Thành viên: ThS Hoàng Duy Cương
Thành viên: CN Phạm Quí Dương
12 Tìm hiểu về phép chia trong tập hợp số nguyên Chủ nhiệm: ThS Vũ Thị Sen Khá
Chủ nhiệm: ThS Hoàng Thị Mai Chi
Thư kí: ThS Nguyễn Văn Khuyến
Thành viên: ThS Vũ Thị Huế
Thành viên: ThS Nguyễn Minh Chi
13 Thực trạng giáo dục trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi phòng tránh tai nạn thương tích thường gặp ở một số trường Mầm non trên địa bàn Thành phố Hà Giang Chủ nhiệm: ThS Hà Thị Hanh Khá
Chủ nhiệm: ThS Vũ Thị Nhâm
Thư kí: ThS Trần Thị Hồng
Thành viên: CN Nguyễn Văn Tự
Thành viên: ThS Trần Quang Hùng
4.2. Danh mục sáng kiến (Quyết định số 126/QĐ-CĐSP ngày 22/5/2017 của Trường CĐSP Hà Giang)
TT Tên sáng kiến Người thực hiện
1 Nâng cao hiệu quả quản lí và sử dụng cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học, tận dụng cơ sở vật chất tăng thêm nguồn thu cho quỹ phúc lợi của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang Trương Quốc Thanh
2 Một số cải tiến trong công tác lưu trữ tại Bộ phận Văn thư Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang 1. Nguyễn Thị Thái
2. Nguyễn Thị Sơn
3 Các biện pháp phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe y tế tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang Vi Xuân Đài
4 Đổi mới công tác quản lí thiết bị phục vụ tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang Nguyễn Đức Phương
5 Phương pháp hạn chế điểm mù khi lái xe ô tô Phạm Văn Thạch
6 Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự trong Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang năm học 2016 - 2017 Nguyễn Thế Quế
7 Đổi mới phương pháp thanh toán kinh phí trong trường học 1. Nguyễn Văn Hoa
2. Tạ Thị Nhung
8
Một số giải pháp về công tác quản lí chứng từ, sổ sách kế toán
1. Cấn Thị Sinh
2. Nguyễn Thị Chuyên
9 Bảo quản tài liệu theo phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại 1. Nguyễn Thị Thành
2. Đàm Thu Trang
10 Sử dụng tiết kiệm năng lượng điện trong Kí túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang năm học 2016 - 2017 1. Cấn Ngọc Đảng
2. Trần Thị Hồng  Nội
11 Công tác quản lí cơ sở vật chất tại Kí túc xá 1. Vũ Ngọc Sơn
2. Lại Thị Dần
4.3. Danh mục tài liệu tham khảo (Quyết định số 127/QĐ-CĐSP ngày 22/5/2017 của Trường CĐSP Hà Giang)
TT Tên tài liệu tham khảo Ban Biên soạn
1 Vẽ mẫu bằng màu Chủ biên: Đỗ Thị Thảo
CTV: Nguyễn Tiến Thuật
CTV: Trần Thị Thùy Lan
2 Trang trí trường Mầm non Chủ biên: Đồng Thanh Phong
CTV: Đỗ Thị Thuận
CTV: Ngô Minh Tiên
3 Sử dụng phần mềm Nuendo 3 để thu âm và biên tập âm thanh Chủ biên: Nguyễn Đình Nguyên
CTV: Nguyễn Mạnh Thuyết
CTV:  Nguyễn Mạnh Linh
4 Tự học đàn Organ (tập 1) Chủ biên: Cấn Thị Thanh Nga
CTV: Hoàng Thị Kim Dung
5 Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông (tập 1) Chủ biên: Nguyễn Văn Giỏi
CTV: Vũ Thị Thanh Châu
CTV: Trần Thị Thu
6 Văn học thiếu nhi Chủ biên: Nguyễn Thị Hường
Chủ biên: Lê Thị Kim Dung
7 Đạo đức và phương pháp dạy học Đạo đức ở Tiểu học Chủ biên: Phạm Thị Nga
CTV: Nguyễn Mạnh Huấn
CTV: Nguyễn Thị Minh Cúc
8 Một số vấn đề về an toàn và bảo mật thông tin máy tính Chủ biên: Nguyễn Văn Duy
CTV: Vũ Thị Phong Lan
CTV: Hoàng Văn Thủy
9 Một số bài tập phát triển tố chất mềm dẻo trong Điền kinh Chủ biên: Lê Thị Tuyết
CTV: Nguyễn Thị Dung
CTV: Trần Phước Long
10 Bài tập dao động và sóng Chủ biên: Hoàng Phương Thảo
CTV: Nguyễn Thanh Tùng
CTV: Nguyễn Bích Ngọc
11 Atlat địa lí tỉnh Hà Giang Chủ biên: Hoàng Thị Giang
Chủ biên: Lê Thị Ánh
CTV: Bùi Phương Thúy
CTV: Nguyễn Thị Liệu
CTV: Phạm Thị Hương
CTV: Hoàng Thị Hoài Linh
12 Một số mẫu câu điển hình về giao tiếp văn hóa trong tiếng Anh Chủ biên: Vương Thị Hải Yến
CTV: Cự Minh Sơn
CTV: Trần Thị Hường
5. Năm học 2017 - 2018
5.1. Danh mục đề tài (Quyết định số 90/QĐ-CĐSP ngày 14/5/2018 của Trường CĐSP Hà Giang)
TT Tên đề tài Người thực hiện Kết quả nghiệm thu
1 Bước đầu tìm hiểu thơ ca dân gian của dân tộc Giáy ở Hà Giang Chủ nhiệm: TS Hùng Thị Hà Xuất sắc
Chủ nhiệm: ThS Bùi Thị Toàn
Thành viên: ThS Nguyễn Mạnh Huấn
Thành viên: ThS Hoàng Xuân Phú
2 Kĩ năng giao tiếp sư phạm của giáo viên mầm non với trẻ mẫu giáo ở Trường MN Họa Mi, thành phố Hà Giang Chủ nhiệm: ThS Phạm Thị Gấm Xuất sắc
Chủ nhiệm: ThS Vũ Thị Thanh Châu
Thư kí: ThS Hoàng Thị Hoài Thư
Thành viên: ThS Phạm Thị Nga
Thành viên: ThS Trịnh Tiến Dũng
3 Tìm hiểu thế giới nhân vật trong Truyện cổ Andersen Chủ nhiệm: ThS Lê Thị Kim Dung Xuất sắc
Chủ nhiệm: ThS Chu Thị Thanh Tâm
Thư kí: ThS Vũ Đức Việt
4 Tìm hiểu nghệ thuật trào phúng trong thơ Nôm Đường luật của Hồ Xuân Hương Chủ nhiệm: ThS Dương Thị Thu Loan Xuất sắc
Chủ nhiệm: ThS Phạm Thị Hồng
Thư kí: ThS Trần Mai Hoa
Thành viên: ThS Hoàng Thị Chi
Thành viên: TS Nguyễn Minh Nguyệt
5 Kĩ thuật chọn điểm rơi và bài toán bất đẳng thức Chủ nhiệm: ThS Đỗ Văn Oai Xuất sắc
Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Hồng Thanh
Thư kí: ThS Phạm Thị Ngọc Diệp
Thành viên: ThS Ma Quốc Hương
Thành viên: ThS Nguyễn Thị Minh Chi
6 Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Địa lí lớp 9 Trung học cơ sở Chủ nhiệm: ThS Hoàng Thị Giang Xuất sắc
Chủ nhiệm: ThS Lê Thị Ánh
Thư kí: ThS Nguyễn Thị Liệu
Thành viên: ThS Phạm Thị Hương
Thành viên: ThS Bùi Phương Thúy
7 Tìm hiểu một số đặc điểm về nội dung và nghệ thuật trong truyện ngắn của Anphôngxơ Đôđê Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Minh Hậu Tốt
Chủ nhiệm: ThS Bế Thu Hoa
Thư kí: ThS Nguyễn Hoàng Hoa
8 Tìm hiểu bức tranh nông thôn trong một số phóng sự tiêu biểu của Ngô Tất Tố Chủ nhiệm: ThS Lại Thị Thu Huyền Tốt
Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Hường
Thư kí: CN Nguyễn Thị Lạp
Thành viên: CN Trần Thị Thùy Lan
9 Một số biện pháp hướng dẫn sinh viên Trường CĐSP Hà Giang tìm hiểu yếu tố truyện trong thơ và thơ trong truyện để đọc, kể diễn cảm tác phẩm văn học cho trẻ mầm non Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thanh Dung Tốt
Chủ nhiệm: ThS Hà Thị Hanh
Thư kí: ThS Trần Thị Hồng
Thành viên: ThS Vũ Thị Nhâm
Thành viên: CN Nguyễn Thị Hồng Nguyên
10 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động trải nghiệm ở các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Giang Chủ nhiệm: ThS Vũ Đình Mạnh Tốt
Thư kí: ThS Nguyễn Văn Giỏi
Thành viên: CN Phạm Quí Dương
Thành viên: CN Nguyễn Thành Liêm
Thành viên: CN Cự Minh Sơn
11 Tìm hiểu về chợ Vinh Quang ở huyện Hoàng  Su Phì và chợ Cốc Pài ở huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Ngọc Lan Tốt
Chủ nhiệm: ThS Mai Thị Biến
Thành viên: CN Bùi Ngọc Thủy
12 Tìm hiểu một số dạng toán về số nguyên tố ở Trung học cơ sở Chủ nhiệm: ThS Hoàng Thị Mai Chi Tốt
Chủ nhiệm: ThS Vũ Thị Sen
Thư kí: ThS Nguyễn Minh Hằng
Thành viên: ThS Vũ Thị Huế
Thành viên: ThS Nguyễn Văn Khuyến
13 Sử dụng thí nghiệm trong dạy học Hóa học nhằm phát triển một số năng lực chuyên biệt cho học sinh Trung học cơ sở Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Thủy Tốt
Thành viên: ThS Hồ Thị Thanh Thủy
Thành viên: ThS Hoàng Duy Cương
Thành viên: ThS Trần Quang Hùng
14 Điều tra đa dạng các loài cây trồng làm cảnh ở Trường CĐSP Hà Giang và đề xuất giải pháp phát triển Chủ nhiệm: TS Đỗ Khắc Hùng Tốt
Chủ nhiệm: ThS Hoàng Thị Hường
Thư kí: ThS Vũ Huyền Trang
Thành viên: CN Nguyễn Thị Vân
15 Ứng dụng công nghệ vào sản xuất thổ cẩm nhuộm chàm Chủ nhiệm: ThS Đồng Thanh Phong Tốt
Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Văn Duy
Thư kí: CN Đỗ Thị Thuận
Thành viên: CN Đỗ Thị Thảo
Thành viên: ThS Đàm Quốc Kiên
16 Tư duy logic qua bài tập chương "Cơ sở logic toán", học phần Cơ sở lí thuyết tập hợp và logic toán Chủ nhiệm: ThS Ngạc Giang Hội Đạt
Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thái Hùng
Thư kí: ThS Nguyễn Văn Khuyến
Thành viên: ThS Nguyễn Thị Minh Cúc
Thành viên: ThS Nông Thị Hoài Thương
5.2. Danh mục tài liệu tham khảo (Quyết định số 91/QĐ-CĐSP ngày 14/5/2018 của Trường CĐSP Hà Giang)
TT Tên tài liệu tham khảo Ban Biên soạn
1 Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông (tập 2) Chủ biên: Nguyễn Văn Giỏi
Thành viên: Vũ Đình Mạnh
Thành viên: Cao Đức Huy
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Chủ biên: Đỗ Thị Hằng Nga
Chủ biên: Lê Quang Hùng
Thành viên: Trần Thị Thu
3 Sử dụng phần mềm Nuendo 6 để thu âm và biên tập âm thanh Chủ biên: Nguyễn Đình Nguyên
Thành viên: Nguyễn Mạnh Thuyết
Thành viên:  Nguyễn Mạnh Linh
4 Tự học đàn Organ (tập 2) Chủ biên: Cấn Thị Thanh Nga
Thành viên: Nguyễn Tiến Thuật
5 Một số bài tập phát triển tố chất sức nhanh trong Điền kinh Chủ biên: Lê Thị Tuyết
Thành viên: Nguyễn Minh Khánh
Thành viên: Trần Phước Long
------------------------------------------------------

Nguồn tin: Trường CĐSP Hà Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay305
  • Tháng hiện tại3,632
  • Tổng lượt truy cập3,851,408
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây