Về việc công nhận kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học

Thứ năm - 14/09/2017 22:00 1.153 0
Về việc công nhận kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu trong năm học 2017 - 2018  
SỞ GD VÀ ĐT TỈNH HÀ GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
 
Số:          /QĐ-CĐSP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
           Hà Giang, ngày       tháng 5 năm 2018
 
                                                                                  QUYẾT ĐỊNH
                       Về việc công nhận kết quả đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu trong năm học 2017 - 2018
                                                  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ GIANG
 
    Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;
    Căn cứ Quyết định số 563/QĐ-CĐSP ngày 01/12/2011 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐSP Hà Giang;
    Căn cứ Thông báo số 39/TB-CĐSP ngày 11/5/2018 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang kết luận phiên họp nghiệm thu đề tài, tài liệu năm học 2017 - 2018 (nhóm bộ môn Khoa học tự nhiên, Giáo dục Thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật);
   Căn cứ Thông báo số 40/TB-CĐSP ngày 11/5/2018 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang kết luận phiên họp đánh giá nghiệm thu đề tài, tài liệu, sáng kiến năm học 2017 - 2018 (nhóm bộ môn Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn),
 
                                                                                          QUYẾT ĐỊNH:
 
       Điều 1. Công nhận kết quả 16 đề tài nghiên cứu khoa học được đánh giá, nghiệm thu trong năm học 2017 - 2018 (có danh sách kèm theo).
       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí. Việc công bố và sử dụng kết quả của đề tài được thực hiện theo các quy định hiện hành.
       Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo - Quản lý khoa học, Trưởng các khoa (tổ), Trưởng các bộ môn, Chủ nhiệm đề tài và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
 
Nơi nhận:            KT. HIỆU TRƯỞNG
    - Hiệu trưởng, Phó HT;
    - Các phòng, khoa, tổ;
    - Các tổ bộ môn;
    - Chủ nhiệm đề tài;
    - Website trường;
    - Bộ phận KH&QHQT;
    - Lưu: VT.
 
 
 
        PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
        Hoàng Thị Giang
 
                                                DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
                                           ĐƯỢC NGHIỆM THU TRONG NĂM HỌC 2017 - 2018
  (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CĐSP ngày      /5/2018 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Hà Giang)
 
a11 1
a12 1
 

Nguồn tin: Trường CĐSP Hà Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay2,029
  • Tháng hiện tại19,750
  • Tổng lượt truy cập3,946,368
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây