Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang   phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác lãnh đạo quản lí

Thứ tư - 04/12/2019 21:24 787 0
                                Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang
                phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác lãnh đạo quản lí
   
    Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang (tiền thân là Trường Trung học Sư phạm 7+3 Hà Giang, thành lập năm 1969) có chức năng đào tạo, liên kết đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng liên thông với đại học, trung cấp chuyên nghiệp liên thông cao đẳng ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực trong đó chủ yếu là đào tạo giáo viên, cán bộ quản lí, nhân viên nghiệp vụ giáo dục ở bậc học mầm non, bậc học phổ thông (Trung học cơ sở, Tiểu học) phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, làm cơ sở cho việc học tập suốt đời của con em đồng bào các dân tộc Hà Giang. 50 năm hình thành và phát triển, Trường đã cung cấp cho tỉnh Hà Giang một đội ngũ trí thức đông đảo. Có thể nói, không một lĩnh vực nào, không một địa phương nào của Hà Giang, mà không có bóng dáng và sự cống hiến, đóng góp nhiệt tình, hiệu quả của cựu
học sinh, sinh viên Nhà trường. Để đạt được những những thành quả to lớn đó chính là nhờ công sức, trí tuệ, tâm huyết của lớp lớp thế hệ cán bộ, giáo viên, giảng viên Nhà trường, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ nữ cán bộ, giáo viên, giảng viên của Nhà trường.

    Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa vị và vai trò của phụ nữ cả nước nói chung và phụ nữ Trường Cao đẳng Sư phạm nói riêng đang ngày càng được nâng lên một bước đáng kể. Đội ngũ cán bộ nữ của Nhà trường đã tăng cả về số lượng và chất lượng. Tính đến ngày 30/9/2019, toàn trường có tổng số 64 nữ (trình độ tiến sĩ 03, đang nghiên cứu sinh 01; thạc sĩ 46). Cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lí cấp phòng, khoa, bộ môn là 12 đồng chí; cấp trường 02 đồng chí). 7/9 đồng chí nữ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy.
 Xác định vai trò hết sức quan trọng  của công tác phụ nữ trong hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong tình hình mới, nhất là Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020… Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong Nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, làm cho cán bộ, hội viên phụ nữ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của Nhà trường; các vấn đề về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; những kiến thức cơ bản trong tổ chức xây dựng gia đình, chăm sóc trẻ em, phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình...
Trên cơ sở quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, Nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo hoạt động của công tác nữ công, tập trung vào việc bổ sung, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban Nữ công, xem xét đề nghị bổ nhiệm cán bộ nữ đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong Nhà trường  đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các đồng chí được lựa chọn đều có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực. Vì vậy, chất lượng của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ nữ ở các phòng, khoa, bộ môn đã không ngừng được nâng lên; mọi hoạt động của chị em thường xuyên bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Nhà trường.
    Để phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, Ban Nữ công tạo điều kiện cho chị em tham gia ý kiến góp ý đối với đảng viên, cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ; đồng thời, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của chị em với Đảng và giới thiệu những hội viên có đủ tiêu chuẩn cho các chi bộ tạo nguồn kết nạp đảng viên, góp phần nâng cao tỉ lệ và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ. Việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của chị em luôn được Nhà trường quan tâm. Mọi chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, đơn vị có liên quan đến phụ nữ đều được lãnh đạo các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Nhà trường và chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc; nhất là các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thân thể. Chế độ nâng lương, nâng ngạch thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Những việc làm này đã góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực thúc đẩy chị em tích cực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đồng chí lãnh đạo nữ trong Ban Giám hiệu, phòng, khoa, bộ môn luôn chú trọng vào việc nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới nội dung, phương pháp truyền thụ kiến thức, nâng cao tay nghề sư phạm; đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hành giảng dạy. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của chị em trên từng lĩnh vực công tác có sự chuyển biến tích cực đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của Nhà trường bằng những việc làm cụ thể: tham gia viết giáo trình, tài liệu, làm đề tài khoa học cấp trường, cấp tỉnh; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác từ thiện nhân đạo... Đồng thời, họ cũng là những nhân tố điển hình trong các phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà, “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc...  Kết quả đánh giá hàng năm, 100% lãnh đạo nữ của Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
    Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, vai trò của phụ nữ trong hoạt động chính trị cũng đang đứng trước rất nhiều thách thức. Cụ thể, đối với Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, đội ngũ cán bộ nữ trẻ còn ít, khó khăn trong tạo nguồn; điều kiện thể hiện năng lực và phát huy vai trò còn hạn chế; chưa có những chính sách phù hợp trong xây dựng nguồn cán bộ nữ. Định kiến giới cũng là một vấn đề thực sự quan tâm, đây không chỉ là định kiến giới của xã hội, của gia đình, của giới nam đối với giới nữ mà còn là định kiến, sự mặc cảm, tự ti của bản thân chị em phụ nữ về năng lực lãnh đạo, quản lí của chính mình hoặc sự thiếu tin tưởng của chính chị em vào năng lực lãnh đạo của lãnh đạo cùng giới... Điều này dẫn đến tâm lí an phận, triệt tiêu ý thức phấn đấu của chị em. Thêm nữa, trong gia đình, công việc nội trợ vẫn tập trung vào người phụ nữ; phụ nữ có vai trò thấp hơn nam giới, trách nhiệm với gia đình; cơ chế thị trường và sự phát triển xã hội đang làm đầy thêm gánh nặng trách nhiệm của người phụ nữ trong thiên chức người vợ, người mẹ... khiến nhiều chị em ít có điều kiện để tiếp cận với những cơ hội để phát triển bản thân. Đây là một thách thức đặt ra đối với hầu hết chị em phụ nữ và tác động không nhỏ đến cơ hội thăng tiến của chị em.
    Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập mạnh mẽ với quốc tế và các nước trong khu vực, phát huy thế mạnh của phụ nữ để họ vươn lên khẳng định mình trong vai trò lãnh đạo, quản lí thiết nghĩ cần có sự chuyển biến đồng bộ về công tác cán bộ nữ: chuyển biến không chỉ trong nhận thức, thông qua cách nghĩ, cách nhìn nhận, cách đánh giá mà cần chuyển biến cả trong cách làm; đánh giá đúng vị trí và tài năng của phụ nữ cũng như sự đóng góp của họ. Mặt khác, chính phụ nữ phải chủ động thoát khỏi các định kiến rập khuôn, khắc phục tư tưởng tự ti, an phận; nêu cao tinh thần tự chủ, vươn lên không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lí luận chính trị... góp phần cụ thể hóa mục tiêu “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lí, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị” mà Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 đã đề ra; và khẳng định vị thế xứng đáng của mình trên tuyến đầu của sự nghiệp, xây dựng một quốc gia phồn thịnh, một xã hội công bằng, văn minh và tiến bộ.
                                                         ----------------------------------------------------

Tác giả bài viết: Tiến sĩ Hùng Thị Hà Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn trường

Nguồn tin: Trường CĐSP Hà Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay636
  • Tháng hiện tại6,627
  • Tổng lượt truy cập3,353,090
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây