Đại hội Chi bộ VII lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ sáu - 20/03/2020 04:13 1.018 0
      Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Trường CĐSP Hà Giang tại Kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 21/10/2019 về việc Đại hội Chi bộ tiến tới  Đại hội Đảng bộ Trường CĐSP Hà Giang lần VI nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 13/03/2020, tại phòng học 19 tầng 4 trường CĐSP diễn ra Đại hội Chi bộ VII lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Hoàng Thị Giang, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Tham dự đại hội có 100% đảng viên trong Chi bộ.
      Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2022; báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo Đại hội Đảng bộ trường; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022.
      Chi bộ VII là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Trường CĐSP Hà Giang, hiện tại có 10 đảng, trong đó có 01 đồng chí là đảng ủy viên theo dõi và sinh hoạt tại Chi bộ. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ có sự biến động nhân sự (do sát nhập 3 đơn vị và đảng viên nghỉ hưu).
      Nhiệm kỳ 2017-2020, được sự quan tâm của cấp uỷ cấp trên, Chi bộ đã lãnh chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ của Phòng Hành chính tổng hợp; cụ thể hoá các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Chi bộ đã quan tâm, chú trọng công tác giáo dục cán bộ; đảng viên thường xuyên rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề từng năm. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, trong đánh giá, xếp loại đảng viên, công chức, viên chức, xếp loại chi bộ và đơn vị. Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
      Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới. Với mục tiêu quyết tâm xây dựng Chi bộ vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức thực sự là hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của đơn vị đáp ứng yêu cầu của công tác hành chính tổng hợp; quan tâm chỉ đạo hoạt động của tổ Công đoàn, Đoàn Thanh niên; góp phần tích cực xây dựng hệ thống chính trị cơ sở cơ quan Trường CĐSP Hà Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ VII đã xác định các chỉ tiêu cụ thể như: Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, chính sách của Nhà nước và các quy định của Nhà trường; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tt nhiệm vụ được phân công; 100% cán bộ, đảng viên được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến; 20% trở lên cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu khoa học và có sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào công việc thực tế có hiệu quả; 10% được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở hằng năm; 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng; phấn đấu trong mỗi năm của nhiệm kỳ đại hội, Chi bộ được phân loại và công nhận tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ bồi dưỡng kết nạp 02 đảng viên mới; 100% đảng viên được giới thiệu sinh hoạt Đảng nơi cư trú được đánh giá đạt loại tốt. Chi bộ quyết tâm lãnh đạo đơn vị đạt tập thể lao động xuất sắc hằng năm. Nhiệm vụ đặt ra là kịp thời quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng cấp trên, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, giảng viên, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Chi bộ và đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Giang đã đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ VII trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh và gợi ý một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định như:  Chi bộ cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; thường xuyên bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Trường để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Chi bộ khác trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò gương mẫu của từng đảng viên. Ngay sau Đại hội, Ban Chi ủy khóa mới thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng ủy viên; đổi mới nội dung, sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý để duy trì thời gian sinh hoạt chi bộ đúng quy định. Tuân thủ nguyên tắc chế độ làm việc tập thể trong Ban Chi ủy nói riêng, toàn Chi bộ nói chung, đảm bảo các chương trình, kế hoạch hoạt động phải được thảo luận, thống nhất trong tập thể Ban Chi ủy, gắn với chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo đối với Đảng ủy trường theo đúng quy định. Ngoài ra Đại hội còn một nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Hoàng Thị Giang mong muốn mỗi đại biểu sáng suốt, đề cao trách nhiệm của mình để lựa chọn những người có đủ điều kiện, cơ cấu hợp lý để bầu vào Ban Chi ủy khóa mới, đưa hoạt động của Chi bộ phát triển vững mạnh, lãnh chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
d
Đại biểu tham luận tại Đại hội
      Đóng góp ý kiến vào Báo cáo của Chi bộ, các đại biểu đã trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý tài sản thiết bị cơ sở vật  chất; công tác kế toán tài chính; công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong Nhà trường; đồng thời thảo luận và thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu trọng tâm.
Các đảng viên bỏ phiếu bầu cấp ủy Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022
Các đảng viên bỏ phiếu bầu cấp ủy Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022
       Sau khi thông qua Đề án nhân sự Chi bộ VII nhiệm kỳ 2020-2022 và tổ chức bầu cử theo đúng quy định, Đại hội đã bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Văn Hoa, giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Cấn Ngọc Đảng giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Vũ Ngọc Sơn, chi uỷ viên.
 Ban Chi uỷ Chi bộ VII, nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội
Ban Chi uỷ Chi bộ VII, nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội
Đồng chí Hoàng Thị Giang - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chúc mừng thành công Đại hội
Đồng chí Hoàng Thị Giang - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chúc mừng thành công Đại hội
     Đại hội Chi bộ VII lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2022 đã tổ chức thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 16h 30 cùng ngày./.
 

Tác giả bài viết: TS. Hùng Thị Hà - Phó Hiệu trưởng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay802
  • Tháng hiện tại9,704
  • Tổng lượt truy cập3,862,529
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây