Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang Tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ ba - 09/06/2020 23:54 761 0
Chiều ngày 01 và ngày 02/6/2020, Đảng bộ Trường CĐSP Hà Giang đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025.
       Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trương Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Lê Thị Chính - Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Dương Thị Thúy - Phó BanTuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.
       Đại hội còn có sự tham gia đầy đủ của 76 đảng viên đang sinh hoạt tại 07 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường.
   
f
Đồng chí Trương Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, 
Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Đại hội
       Với chủ đề Đại hội: "Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo", Đại hội Đảng bộ Trường CĐSP Hà Giang lần thứ VI đã tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
        Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe đồng chí Hoàng Thị Giang, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng chí Ngạc Giang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó hiệu trưởng trình bày Báo cáo chính trị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng như mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát với thực tiễn, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường CĐSP Hà Giang hoạt động trong điều kiện khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi. Song với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, dám nghĩ, dám làm Đảng bộ Trường đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ.
Đảng bộ đã nh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, công tác tổ chức, bộ máy được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW; Nghị quyết 19-NQ/TƯ (Hội nghị TW6 khóa XII). Công táctuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chất lượng đào tạo ổn định, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục các bậc học. Phương pháp dạy, học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác thanh tra, đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo được chú trọng. Công tác quản lý học sinh, sinh viên chặt chẽ, khoa học. Công tác thi đua, khen thưởng khách quan, công khai và trở thành động lực quan trọng, tạo đà cho mọi thành viên trong Nhà trường hoàn thành nhiệm vụ. Công tác triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và lãnh đạo các đoàn thể đi vào chiều sâu, được nâng cao và thường xuyên củng cố. Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI; XII)  nghiêm túc, chất lượng. Lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được đảm bảo. Công tác phụ trách xã khó khăn linh hoạt, hiệu quả.
f
Đồng chí Hoàng Thị Giang, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường
đọc báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020
       Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trường CĐSP Hà Giang đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể: Trung bình mỗi năm hoàn thành từ 10 đề tài khoa học cấp trường trở lên và hoàn thành 01 đề tài cấp tỉnh, 100% kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng trong thực tiễn. Phấn đấu tuyển sinh chính quy hàng năm đạt chỉ tiêu cao nhất. Liên kết tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học hàng năm đạt kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao. Hàng năm có 60% sinh viên đạt kết quả học tập xếp loại khá trở lên. 100%s sinh viên được công nhận tốt nghiệp. Tập thể sinh viên đạt danh hiệu tập thể tiên tiến trở lên. 100% các Chi bộ trực thuộc được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cuối nhiệm kỳ có ít nhất 80% cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sỹ trở lên; 100% cán bộ chủ chốt và 50% cán bộ đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Tập thể Nhà trường đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến trở lên, 90% cán bộ, giảng viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên.
        Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Theo đó, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, thường xuyên bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên, sinh viên; có những chỉ đạo kịp thời để xây dựng các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác tuyển sinh, đào tạo. Cùng với đó, Nhà trường cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, giảng viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.
       Đại hội đã xem xét lựa chọn và bầu được 09 đồng chí đảng viên tiêu biểu, ưu tú, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài, có tinh thần phục vụ nhân dân tốt vào Ban chấp hành Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.
f
Đại hội biểu quyết bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
       Tại phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Đảng ủy Trường đã bầu 03 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, 03 đồng chí trong Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Hoàng Thị Giang - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Ngạc Giang Hội - Phó Hiệu trưởng làm Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh - Trưởng khoa Tiểu học, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Trường.
s
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
        Đại hội cũng đã bầu ra 05 đại biểu tiêu biểu cho Đảng viên trong Đảng bộ đi dự Đại hội cấp trên.
       Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ, đại diện đảng viên các chi bộ đã có những tham luận đóng góp ý kiến vào mục tiêu, phương hướng , nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ý kiến bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, báo cáo đã đảm bảo tính khái quát, sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ. Các tham luận cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, thách thức của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay, từ đó đưa ra những đề xuất, giải pháp để phát triển Nhà trường trong thời gian tới.
       Đại hội đã cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng việc thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, điều đó đã thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, khắc phục mọi khó khăn thử thách để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.                     

Tác giả bài viết: ThS. Lại Thị Thu Huyền - Phó Bí thư Chi bộ I

Nguồn tin: Trường CĐSP Hà Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,987
  • Tháng hiện tại19,708
  • Tổng lượt truy cập3,946,326
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây