Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang trước thếm năm mới 2015

Thứ năm - 18/12/2014 03:44 482 0
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang là một cơ sở giáo dục đại học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, thuộc loại hình trường cao đẳng công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập, chịu sự quản lí hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang đồng thời chịu sự quản lí Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang đã không ngừng đổi mới về mọi mặt, liên tục phát triển và có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, các ngành hữu quan và nhân dân địa phương; dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu; với tinh thần đoàn kết nhất trí cao cùng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên, những năm qua, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực như: thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục pháp luật cho cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên; hoàn thành có chất lượng công tác đào tạo, liên kết đào tạo giáo viên và nguồn nhân lực ngoài sư phạm cho các ngành nghề khác; củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên cả về số lượng, chất lượng; đầu tư có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học có những bước đột phá; công tác quản lí học sinh sinh viên có nhiều đổi mới; chủ động xúc tiến trong hợp tác quốc tế; tham gia tích cực các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương...
    Hiện nay, Nhà trường có 142 cán bộ giảng viên; trong đó 02 giảng viên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; 59 giảng viên có trình độ thạc sĩ (trong đó 03 giảng viên đang hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ); 71 cán bộ giảng viên có trình độ đại học (trong đó 14 giảng viên đang hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ); 10 cán bộ - nhân viên có trình độ khác (trong đó 02 cán bộ đang hoàn thành chương trình đại học). Với số lượng và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ giảng viên hiện có, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
Năm 2015 mở ra với nhiều thuận lợi, khó khăn và thách thức mới đòi hỏi sự nhiệt huyết, trí tuệ, chung sức đồng lòng của cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên trong toàn trường. Trước thềm năm mới, tiếp nối truyền thống 45 năm xây dựng và trưởng thành, phát huy kết quả và thành tích đã đạt được của những năm trước; đồng thời bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang cùng những định hướng phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang quyết tâm vượt khó, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra với trọng tâm là:
    1. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị
    Tổ chức tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống cho cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên bằng các hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực như: quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội, Hội nghị Đảng các cấp, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Bộ, Ngành và của Trường; đẩy mạnh việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền về các ngày lễ trọng đại của đất nước và của tỉnh Hà Giang... Đổi mới công tác giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống theo chiều sâu nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức nhà giáo cho cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên; góp phần giữ vững nề nếp học đường, tạo dựng môi trường văn hóa cộng đồng để đảm bảo sự phát triển bền vững của Nhà trường.
    2. Công tác quản lí, tổ chức cán bộ
    Thực hiện công tác quản lí đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Củng cố và xây dựng tập thể cán bộ giảng viên Nhà trường thành một khối đoàn kết, nhất trí, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Duy trì tốt kỉ luật lao động trong đơn vị. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức năm học. Triển khai sắp xếp, phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên theo quy hoạch. Có kế hoạch và giải pháp cụ thể để thực hiện đề án vị trí việc làm và các đề án về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ, cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong đơn vị. Tạo điều kiện để giảng viên đi thực tế tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở... Phát huy thế mạnh của các tổ chức Đoàn thể như: Công đoàn, Hội Khuyến học, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Chữ thập đỏ trong đơn vị. Đẩy mạnh sự phối hợp cộng tác có hiệu quả giữa các đơn vị, cá nhân. Việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ giảng viên đảm bảo phù hợp với chuyên môn đào tạo, trình độ, năng lực của từng người cùng các quy định hiện hành. Tập trung chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần của cán bộ giảng viên trong Nhà trường để các thầy giáo, cô giáo ngày càng tâm huyết, yêu nghề, trở thành những tấm gương sáng cho học sinh sinh viên noi theo. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ. Tổ chức các hoạt động quản lí, giáo dục toàn diện học sinh sinh viên theo nguyên tắc phát huy vai trò làm chủ và nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường với chính quyền địa phương, nhân dân và cơ quan Công an trong công tác quản lí học sinh sinh viên.
    3. Công tác đào tạo, khảo thí, đảm bảo chất lượng
    Triển khai hoạt động đào tạo, thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần... hệ chính quy và vừa làm vừa học theo các quy chế, quy định hiện hành. Xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo sát với thực tiễn, cân đối giữa lí thuyết và thực hành, đáp ứng yêu cầu xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”. Thực hiện tốt các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cá nhân của người học. Tăng cường rèn nghề cho học sinh sinh viên. Công bố cam kết chất lượng đào tạo của Nhà trường và tiếp tục công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo. Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Khảo sát việc làm của học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng như nhu cầu đào tạo nghề trên địa bàn Tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành và các đơn vị sử dụng lao động trong việc đánh giá sản phẩm đào tạo để chủ động điều chỉnh nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy. Tiếp tục thu thập minh chứng cho báo cáo Tự đánh giá lần 2.
    4. Công tác tài chính, hành chính - quản trị
    Giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đảm bảo công khai tài chính theo quy định. Đầu tư có chiều sâu, hiệu quả về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phục vụ các hoạt động của Nhà trường.
    5. Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế
    Tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học. Chú trọng những sản phẩm nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng thiết thực để phục vụ công tác đào tạo, công tác quản lí của Nhà trường. Khuyến khích giảng viên công bố kết quả nghiên cứu trên các Tạp chí khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác giao lưu, hợp tác, truyền thông, quảng bá hình ảnh thương hiệu của Nhà trường ở trong và ngoài nước góp phần đưa sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Nhà trường vươn lên tầm cao mới.
    Bước sang năm mới, theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, với phương châm “đoàn kết, kỉ cương, năng động, phát triển”, mỗi cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang ý thức đầy đủ vinh dự và trách nhiệm của mình; nhận thức sâu sắc và thực hiện một cách chủ động, sáng tạo Nghị quyết của Đảng; tiếp tục tô thắm lá cờ truyền thống của mái trường mến yêu; đóng góp tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tác giả bài viết: Phòng Đào tạo và Quản lí khoa học

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay636
  • Tháng hiện tại6,485
  • Tổng lượt truy cập3,352,948
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây